Ambulerande ambassadör för Västafrika

Verksamhetsområde: Mali, Niger, Elfenbenskusten

Energy Finnish know-how: Energy-efficent building, Suurpelto day-care centre in Espoo. Picture: Jukka Rapo/Keksi/FIB
Ambulerande ambassador Seija Toro
Seija Toro

Finlands representeras i Västafrika av en ambulerande, det vill säga kringresande, ambassadör som är baserad i Helsingfors. Ambassadören besöker länderna i sitt verksamhetsområde några gånger per år. Den ambulerande ambassadören i Västafrika heter Seija Toro.

Ambassadörens uppgift är att upprätthålla och främja de politiska, kommersiella och kulturella relationerna mellan Finland och länderna i verksamhetsområdet. Ambassadören framför Finlands synpunkter till ländernas beslutsfattare och förmedlar information om länderna till Finland. Den ambulerande ambassadören arbetar också för att finländska företag ska få tillträde till marknaden i verksamhetsområdet.

Tjänster för finländare:

Tjänster för utlänningar:

Tjänster för företag

Ambulerande ambassadören för Västafrika

Verksamhetsområde

Elfenbenskusten, Mali, Niger, Senegal

E-post

  • ali-21@formin.fi

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post paivystys.um@formin.fi.

Postadress

Ambulerande ambassadören för Västafrika
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3b
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Seija Toro
Ambulerande ambassadören för Västafrika
  • +358 295 351 753

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.