Biträdande expert (JPO) vid FN

Utrikesministeriet finansierar årligen finländska biträdande experter (Junior Professional Officer, JPO) till FN och dess underorgan, internationella finansiella institutioner och vissa forskningsinstitutioner.

Experterna placeras i organisationernas fältkontor i Finlands samarbetsländer, och i andra utvecklingsländer där de multilaterala organisationernas verksamhet kompletterar det bilaterala utvecklingssamarbetet.

En del av de biträdande experterna placeras i organisationernas högkvarter. Valet av uppdrag styrs av Finlands utvecklingspolitiska program. Uppdragen är i princip tvååriga.

Kvalifikationer

Biträdande experter ska ha högre högskoleexamen, kunskaper i finska eller svenska och utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska. Om du kan ett annat av FN:s officiella språk (franska, spanska, arabiska, ryska, kinesiska) är det meriterande.

Utöver detta ska man ha minst två års relevant arbetserfarenhet. Eftersom befattningarna har karaktär av utbildning ska de sökande vara högst 32 år gamla.

Förberedande kurser för utvecklingssamarbetsuppdrag

Före avfärd till stationeringslandet kan den som blivit vald till biträdande expert delta i en förberedande kurs som ordnas av utrikesministeriet. Under kursen får man en introduktion i Finlands utvecklingspolitiska program och utvecklingssamarbetets former.

Lediga uppdrag som biträdande expert annonseras på utrikesministeriets webbplats.