Icebreaker Otso in Oulu. Photo Tim Bird

Externa ekonomiska relationer

24.05.2019

Finlands externa ekonomiska relationer är en viktig del av vår utrikes- och säkerhetspolitik. Våra externa ekonomiska relationer stöder landets konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd.


Finlands externa ekonomiska relationer

Finlands externa ekonomiska relationer är en viktig del av vår utrikes- och säkerhetspolitik. Våra externa ekonomiska relationer stöder landets konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd.

Det är utrikesministeriet som ansvarar för att bereda och genomföra Finlands handelspolitik, inom ramarna för EU. Utrikesministeriet främjar också Finlands handel och ekonomiska intressen genom påverkan såväl i Europeiska unionen som bilateralt. Utrikesministeriet har också en central roll i Team Finland.

Innehållspublicerare