Osastopäällikkö, Itäosasto

Faksi

  • +358 9 160 565 77

Sähköpostiosoite

  • ITA-01@formin.fi
Maimo Henriksson
Osastopäällikkö
  • +358 295 351 247
Vesa Kekäle
Media-asiantuntija
Media-asiantuntija
  • +358 295 351 685
  • +358 50 341 1685

Apulaisosastopäällikkö, Itäosasto

Sähköpostiosoite

  • ITA-02@formin.fi
Sannamaaria Vanamo
Apulaisosastopäällikkö
  • +358 295 351 529
Eija Pöysti
Hallinnollinen avustaja
Hallintovastaava
  • +358 295 351 931

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.